Bergse Buren

Passend toewijzen voor de huurwoningen

19 november 2021 | Nieuws | l.dansberg

Als je op zoek bent naar een huurwoning heb je er vast al van gehoord: Passend Toewijzen. Ook als je wilt huren in Bergse Buren krijg je hiermee te maken. Hieronder leggen we je uit wat het Passend Toewijzen inhoudt.

Wat is Passend Toewijzen?

Woningcorporaties zijn verplicht om hun huurwoningen passend toe te wijzen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat huurders een woning vinden die bij hun persoonlijke situatie past. Zo voorkomen we dat mensen met een laag inkomen in een te dure woning terecht komen. Andersom geldt dat ook: woningen met een lage huurprijs blijven zo ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Stadlander biedt haar huurwoningen aan op basis van je inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Deze gegevens vul je in bij je inschrijving op Zuidwestwonen.nl. Als je een woning krijgt toegewezen, controleert Stadlander of je persoonlijke situatie past bij de woning. De gegevens mogen bij de ingang van je huurcontract maximaal 6 maanden oud zijn. Dat is meteen de reden dat Stadlander de verhuur pas een half jaar voor oplevering start. We verwachten de eerste woningen van Bergse Buren in het najaar van 2022 op te leveren. De verhuur start dus in het voorjaar van 2022.

Welke voorwaarden gelden voor Bergse Buren?

Op dit moment kijken we aan welke voorwaarden de huurwoningen in Bergse Buren moeten voldoen. We willen een goede mix krijgen van verschillende groepen woningzoekenden. Dat zie je straks terug in de huurprijzen.

In Bergse Buren komen vooral sociale huurwoningen en enkele huurwoningen in de vrije sector. De sociale huurwoningen hebben een huurprijs tussen de € 633 en € 752 (prijspeil 2021). Daarmee kunnen we de woningen aan verschillende inkomensgroepen toewijzen.

De huurwoningen in de vrije sector hebben een huurprijs tussen de € 860 en € 985. Ook voor deze woningen geldt dat je inkomen moet passen bij de huurprijs.

De overige voorwaarden – op basis van je huishoudgrootte of leeftijd – worden later pas vastgesteld.

Zoekvenster sluiten