Bergse Buren

Planning

Op deze pagina vind je meer informatie over de planning voor Bergse Buren.

Ontwerp woningen en aanvraag bouwvergunning
Het ontwerp van de woningen is klaar en de aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend. De gemeente heeft de aanvraag in behandeling en heeft deze ter visie gelegd.

Start werkzaamheden bouwterrein
Ondertussen zijn de werkzaamheden op en rondom het bouwterrein gestart. De gemeente is bezig met het aanleggen van het openbaar gebied, zowel onder als boven de grond. Onder de grond worden kabels, leidingen en de riolering vernieuwd. Boven de grond krijgen de straten een opknapbeurt en worden opnieuw ingericht.

Start bouw woningen
In onderstaand schema zie je hoe de planning voor de komende maanden eruit ziet. We verwachten begin 2022 te starten met de bouw. In het najaar van 2022 worden dan de eerste woningen opgeleverd.

Zoekvenster sluiten