Bergse Buren

Planning

Op dit moment wordt het project verder uitgewerkt zodat we straks de bouwvergunning aan kunnen vragen. De planning was dat we in september en oktober een aantal inloopspreekuren zouden organiseren. Helaas hebben we dit, vanwege het Coronavirus, vroegtijdig moeten afbreken. Het is wel mogelijk om digitaal met ons in contact te komen. Dit kan via het contactformulier op de website of via de chatfunctie op de Facebookpagina.

Planning voor 2021

Als alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond kunnen we ook op het terrein aan de slag. In 2021 begint de gemeente met het aanleggen van het openbaar gebied, zowel onder als boven de grond. Onder de grond worden kabels,leidingen en de riolering vernieuwd. Boven de grond krijgen de straten een opknapbeurt en worden opnieuw ingericht. In dezelfde periode ronden Stadlander en ERA Contour het ontwerp af en vragen we de bouwvergunning aan. Als de vergunning is verleend starten we eind 2021 met de bouw.

Zoekvenster sluiten